Zmiana danych rejestrowych firmy BOMM

Zmiana danych rejestrowych firmy BOMM

1 maja 2016

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 maja 2016 uległa zmianie forma naszej działalności gospodarczej. Od tego momentu funkcjonujemy jako BOMM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w skrócie BOMM sp. z o.o. sp. k. W związku z tym, posługiwać się będziemy nowymi numerami:

  • NIP: 1182118988
  • REGON: 363690816
  • KRS: 0000600819

Zmianie uległy także numery rachunków bankowych. Wszelkie należności powstałe przed 1 maja 2016 prosimy uregulować na dotychczasowe rachunki:

  • Dotychczasowy rachunek PLN: 74 10301032 0000 0000 0880 8301
  • Dotychczasowy rachunek EUR: 52 10301032 0000 0000 0880 8406
  • Dotychczasowy rachunek USD: 36 10301032 0000 0000 0880 8306

Faktury wystawione po tym terminie prosimy regulować już na rachunki należące do BOMM sp. z o.o. sp. k.:

  • Nowy rachunek PLN: 61 1030 1508 0000 0008 1819 6008
  • Nowy rachunek EUR: 17 1030 1508 0000 0008 1819 6024
  • Nowy rachunek USD: 92 1030 1508 0000 0008 1819 6032

Chcielibyśmy także powiadomić, że wraz z końcem minionego miesiąca współpracę z nami zakończyli Państwo Lepowie, a osoby odpowiedzialne za kontakt z Państwem i przyjmowanie zamówień przejęli Pan Maciej Kuciński jako kierownik sprzedaży oraz Pani Iwona Zielińska jako zastępca kierownika sprzedaży. Pozostała część naszego personelu pracuje w niezmienionym składzie osobowym.

Wyrażamy nadzieję, że zmiany, które obecnie mają miejsce, nie przysporzą Państwu kłopotów.